HOME > 학회소개 > 학회소개
 
 
주 관 기 관 : 한국노동경제학회
   
설 립 년 도 : 1976년 4월
   
대 표 자 명 : 김대일 (서울대학교)
   
주 소 : (08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 사회과학대학 16동 6층 633호
   
Tel. 0502) 911-9999 Fax. 0502) 911-9999
   
E - m a i l : kleapc@chol.com
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright ⓒ 1997~2018 THE KOREAN LABOR ECONOMIC ASSOCIATION All right reserved
한국노동경제학회 사무국 (08826) 서울특별시 관악구 관악로 1 사회과학대학 16동 6층 633호
Tel. 0502) 911-9999 Fax. 0502) 911-9999 E-mail : kleapc@chol.com