HOME > 학회소개 > 학회소개
 
 
주 관 기 관 : 한국노동경제학회
   
설 립 년 도 : 1976년 4월
   
대 표 자 명 : 김 진 영 (고려대학교)
   
주 소 : (02841) 서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교 정경대학 경제학과
   
Tel. 0502) 911-9999
   
E - m a i l : kleapc@naver.com
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright ⓒ 1997~2021 THE KOREAN LABOR ECONOMIC ASSOCIATION All right reserved
한국노동경제학회 사무국 (02841) 서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교 정경대학 경제학과
Tel. 0502) 911-9999 E-mail : kleapc@naver.com